Internet

Internet stacjonarny

Konfiguracja dostepu do internetu różnych operatorów, konfiguracja routerów

Internet mobilny

Konfiguracja dostepu do internetu różnych operatorów mobilnych

Sieci komputerowe

Projektowanie i instalacja sieci komputerowych kablowych i bezprzewodowych